Laatikoiden seuranta

Liha- ja eineslaatikoita seurataan siten, että kunkin laatikon yksilöity viivakoodi luetaan aina asiakaskohtaisen tuotekeruun yhteydessä ja kytketään samalla ko. asiakkaaseen. Kaikkien palautuneiden laatikoiden viivakoodit luetaan laatikkopesun yhteydessä. Kolmas luentapiste on laatikon luovutus pesulasta toimittajalle. Näin luodaan mitattavissa olevaa tietoa laatikkojärjestelmän toiminnasta. Saadun tiedon perusteella puututaan poikkeamiin, kuten hävikkiin ja hitaaseen laatikonkiertoon.

Laatikoiden hävikki

Palautettava muovilaatikko vähentää pakkausmateriaalien ja pahvilaatikoiden käyttöä. Se on kestävä vaihtoehto. Oikein käytettynä muovilaatikko kiertää tehtaalta kauppaan ja takaisin kymmenen vuotta. Tämä edellyttää, ettei se katoa matkalla. Transbox laatikoita katoaa kuitenkin vuosittain yli 300 000 kpl autotalleihin, ulkovarastoihin, iltatoreille, muurauslaastin sekoitusastiaksi sekä muuhun luvattomaan käyttöön.

Laatikot omistaa Transbox Oy. Myös ne, jotka ovat ullakoilla, rakennustyömailla ja kala-astiana. Jokaisessa laatikossa on yksilöivä tunniste, josta se voidaan tunnistaa.

Viime kädessä kuluttaja joutuu maksamaan kadonneista laatikoista elintarvikkeiden hinnoissa. Mikäli näet jossain Transboxin laatikoita, palauta ne kauppaan ja sieltä edelleen tehtaalle toimitettavaksi. Näin säästät luontoa ja omia kustannuksiasi.

Transbox-laatikoiden palauttamisesta lisätietoja saa:

Transbox Oy Transbox Oy
Sampsa Varonen Ville Mannila
Puh +358 9 454 11 750 Puh +358 9 454 11 751
GSM +358 50 331 6915 GSM +358 50 383 7660
FAX +358 9 454 6884 FAX +358 9 454 6884

 

 

Transbox Oy   |   Linnoitustie 4   |   02600 Espoo   |   transbox@transbox.fi